Lagstiftning

Gällande lagstiftning:

Vi respekterar rådande lagstiftning på området och vi utgår från att du som användare gör detsamma. Bilderna i databasen är fria att använda för personligt bruk i icke kommersiellt syfte. All annan användning kräver kontakt med bildrättsinnehavaren genom bildarkivets kontaktman. Den som levererar material till bildarkivet är själv skyldig att förvissas sig om att inget brott mot upphovsrättslagen föreligger. Upphovsrättslagen skyddar normalt allt skapande arbete i 70 år efter skaparens frånfälle. Även spridning av personuppgifter kräver iakttagande av gällande lagstiftning. De personuppgifter som publiceras i vårt bildarkiv har i regel inget godkännande av den registrerade. Vi följer dock personuppgiftslagen (PUL) genom att personuppgifterna och sammanhanget är harmlöst. Den som mot sin önskan finns avbildad eller beskriven i databasen blir naturligtvis borttagen (åtminstone med namn om det är en gruppbild) efter kontakt med bildarkivet.

epost(a)doroteas-bildarkiv.se

HUVUDANSVARIG OCH ANSVARIG UTGIVARE AV BILDARKIVET OCH DENNA SAJT ÄR DOROTEA HEMBYGDSFÖRENING, och webansvarig är Christer Oscarsson.

Copyright © 2017-2024 Doroteas Bildarkiv All rights reserved.
This site is using the Multi Child-Theme, v2.2, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com